Sluníčka

Více

Včeličky

Více

Zahrada

Více
PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ
OP JAK – Šablony I

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy č. 02_22_002 – OP JAK – Šablony I, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) dne 25.5.2022.

Vítáme děti zpátky v MŠ

Děti v MŠ přivítá pohádka O třech přadlenách od paní Vlčkové.

Včelky letí do světa