Sluníčka

Více

Včeličky

Více

Zahrada

Více
Advent v MŠ
Advent v MŠ

Poslední listopadový den jsme do mateřské školy pozvali rodiče a připravili pásmo písniček a vánočních koled. Program proběhl v pozdních odpoledních hodinách na zahradě školy. Po vystoupení dětí jsme rozsvítili náš stromeček a děti dostaly občerstvení – dětský punč, perník. Zimní počasí přispělo ke sváteční atmosféře.

Statek Lhotka

Martin na bílém koni

V pátek 10. 11. 2023 jsme s dětmi jeli na výlet do Lhotky. Děti se mohly svézt na bílém koníkovi,
prohlédnout si statek a pozorovat domácí zvířata. Zazávodily si na překážkách a získaly odměnu v podobě perníkové podkovy.