Sluníčka

Více

Včeličky

Více

Zahrada

Více
Piráti v MŠ, zahradní slavnost
Rozloučení Piráti

V úterý 18.6. 2024 jsme se za krásného počasí loučili s našimi „školáky“.
Děti přišly v pirátském oblečení a společně s rodiči proběhla zahradní slavnost s vystoupením dětí a pasování školáků.
Děti na zahradě plnily úkoly podle pirátské mapy, po splnění na ně čekala odměna – truhla s překvapením a dobré občerstvení od paní kuchařek a maminek.

Plán akcí na měsíc červen
ŠVP PV