Sluníčka

Více

Včeličky

Více

Zahrada

Více
DRAVCI V MŠ
PODZIMNÍ SKŘÍTKOVÉ V MŠ
OP JAK – Šablony I

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy č. 02_22_002 – OP JAK – Šablony I, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) dne 25.5.2022.

Včelky letí do světa