Sluníčka


Třída Sluníček je pro děti tří až čtyřleté, nachází se v prvním patře.
S dětmi pracují: ředitelka Jitka Kočová
                             p. učitelka Lenka Palmová
                             asistentka pedagoga Lenka Kleandrová

Třída je členěna na centra aktivit s odpovídajícím vybavením. Velké prostory nabízí dětem možnost pohybových činností, rozvoj individuálních schopností dětí.