Včeličky

Třída Včeliček je pro děti pěti až sedmileté, nachází se ve druhém patře.
S dětmi pracují: p. učitelka Bc. Aneta Kučerová a Bc. Monika Studená
                          školní asistentka Dáša Dušková

Třída je členěna na centra aktivit s odpovídajícím vybavením, pracovní dílnou, pomůckami k rozvoji čtenářské, matematické, digitální i finanční gramotnosti. Velké prostory nabízí dětem možnost pohybových činností, rozvoj individuálních schopností dětí.