Sluníčka

Více

Včeličky

Více

Zahrada

Více
PLÁN NA MĚSÍC LISTOPAD
Akce PODZIMNÍ ZAHRADA

V úterý 24. 10. jsme se sešli s rodiči na zahradě naší mateřské školy, abychom ji společně uklidili a zazimovali.
Zapojily se i všechny děti a práce jim šla od ruky. Paní kuchařky připravily odměnu v podobě dýňového koláče.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli.

OP JAK – Šablony I

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy č. 02_22_002 – OP JAK – Šablony I, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) dne 25.5.2022.

Vítáme děti zpátky v MŠ

Děti v MŠ přivítá pohádka O třech přadlenách od paní Vlčkové.