Sluníčka

Více

Včeličky

Více

Zahrada

Více
Směrnice úplaty

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Školní řád

Mateřská škola Pod Lipou, Hořice
ŠKOLNÍ ŘÁD
Vydán dle §30 zákona č. 561/2004 Sb.