Right Sidebar

TŘÍDNÍ FOND

Vklady do třídního fondu zasílejte na účet školy s variabilním symbolem 5555 a doplňte jméno dítěte,
děkujeme.

Čertíci a andílci v MŠ
Advent v MŠ
Statek Lhotka