Den: 25. 1. 2024

TŘÍDNÍ FOND

Vklady do třídního fondu zasílejte na účet školy s variabilním symbolem 5555 a doplňte jméno dítěte,
děkujeme.