ZÁPIS NA PRÁZDNINY, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

29.05.2020 12:26

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 13,00 - 16,00 hodin si můžete přihlásit děti na prázdniny do jiné MŠ dle jejich provozu.
Vyžádejte si kopii evidenčního listu /matriky/ u své učitelky, tu v době zápisu předejte do dané MŠ. Zároveň uhradíte 
závazně platbu na prázdniny - stravné + školné.

Přijaty budou přednostně děti s trvalým bydlištěm v Hořicích.

PROVOZ O PRÁZDNINÁCH.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.pdf (235,3 kB)