ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

23.03.2020 09:50

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE STANOVEN NA PONDĚLÍ 11.5.2020.
NA ZÁKLADĚ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ BUDE ZÁPIS PROBÍHAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ I ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.
příloha - Opatření MŠ.pdf (218,2 kB).

Zákonný zástupce zašle elektronicky /e-mail mspodlipou@horice.org nebo datová schránka - číslo naší datové schránky- n2mkw53/  vyplněnou přihlášku s čestným prohlášením, že je dítě řádně očkováno /nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním/, k lékaři chodit z tohoto důvodu nemusíte, nebo kopii očkovacího průkazu.
Zašlete rovněž kopii rodného listu dítěte. Tyto dva dokumenty budou ihned po ověření údajů skartovány.
Dokumenty lze zasílat i poštou.Vpřípadě,že nelze využít tuto formu odeslání přihlášek, můžete kontaktovat ředitelku školy /728166757/ ve čtvrtek 8.5. a domluvit si termín na pondělí 11.5. a dokumenty přinést osobně /pouze vyjímečně/.
ELEKTRONICKY BUDU PŘIJÍMAT PŘIHLÁŠKY CELÝ TÝDEN OD 11.5. - 16.5., PO TÉ JE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ UKONČENO.

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ.doc (39 kB)
Děti budou přijímány na základě kritérií:
KRITÉRIA2020.doc (27,5 kB)

ZÁPISY DO OSTATNÍCH MŠ A INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
zapisy_ms_2020_2021_web.doc (47 kB)