ZÁLOHOVÁ PLATBA, TŘÍDNÍ FOND

01.09.2022 13:19

ZÁLOHOVÁ PLATBA

PROSÍME RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ O UHRAZENÍ ZÁLOHOVÉ PLATBY NA STRAVNÉ A ŠKOLNÉ V MŠ
1 000,- Kč NA ÚČET ŠKOLY -
1163808359/0800, variabilní symbol 2022 a připište jméno dítěte
NEBO OSOBNĚ U VEDOUCÍ ŠJ
P. CHMATILOVÉ
                                                        Děkujeme

TŘÍDNÍ FOND

ROVNĚŽ MŮŽETE UHRADIT ČÁSTKU 600,-Kč
NA TŘÍDNÍ FOND /
HRADÍME Z NĚHO AKCE-DIVADLA, VÝLETY/
ČÁSTKU POŠLETE NA STEJNÝ ÚČET
s variabilním symbolem      5555  a jméno dítěte
nebo v hotovosti u ředitelky ve čtvrtek 8. 9.2022.
 
                                                              Děkujeme