ZAČÍNÁME VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ

27.08.2021 11:59

První den v mateřské škole na děti čeká pohádka O Šípkové Růžence.

Děti nebudou testovány, zákonné zástupce žádáme o dodržování mimořádných opatření.

V prvním týdnu prosíme rodiče nově zapsaných dětí o úhradu zálohové platby na školné a stravné
1 000,- Kč na účet školy - 1163808359/0800, variabilní symbol 192021. Do zprávy pro příjemce 
nezapomeňte uvést jméno dítěte, nebo lze platit v hotovosti u vedoucí školní jídelny.