Hořické školy

16.01.2009 12:08

 

ŠKOLY střední

Odborné učiliště              www.ouhorice.cz

Obchodní akademie         www.isso.cz

Gymnazium                     www.ghorice.cz

SPŠ kamenická                www.spsk.cz

VOŠ a SZeŠ                    www.szes-horice.cz

 

 

 

ŠKOLY základní

ZŠ Komenského             www.zskomenskeho.horice.org

ZŠ Daliborka                  www.nadaliborce.cz

ZŠ Habr                           www.nahabru.horice.org

 

 

ŠKOLY mateřské

MŠ Pod Lipou               na jejich stránkách nyní jste

MŠ Husova ulice

MŠ Na Habru

 

Umělecká škola             www.zushorice.cz

 

Dům dětí a mládeže       www.ddmhorice.cz