ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

01.09.2021 13:53

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ                              

 

Náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání jsme nazvali    VESELÁ ZAHRÁDKA 
 Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání   a  jde nám o všestranný rozvoj dítěte, spokojenost dětí a rodičů.

Jeho variabilita podporuje tvořivost pedagogů, je určen pro všechny věkové skupiny dětí naší mateřské školy.
 Využívá metody situačního a prožitkového učení,zohledňuje potřeby dětí a zpětně reaguje na systematické vyhodnocování práce s dětmi,
 zařazujeme prvky environmentálního vzdělávání.
 Vedeme děti k plnění klíčových kompetencí během celého dne, ve všech činnostech a situacích.
 Stavíme na přímých zážitcích dětí, na vyváženosti spontánních  i   řízených aktivit, ve skupině nebo individuálně
.Vedeme děti k poznání   všech oblastí života dospělých lidí a přibližujeme je hravou formou v podmínkách naší školy.

 Vzdělávací program je rozdělen na tematické celky

  

ŠVP PV  VESELÁ ZAHRÁDKA jsme společně rozpracovali do oblastí, které se vzájemně prolínají, doplňují, navazují na seb
 Obsah vzdělávání je uspořádán do  tematických celků a témat . Počet témat je otevřený a mohou se plnit podle situace po celý  rok.
 Jejich časový prostor si určují učitelky v třídním programu.  

 Podrobněji rozpracováváme cíle v oblasti řešení dopravních situací,bezpečnosti silničního provozu a v prevenci sociálně patologických jevů

 Z našeho  ŠVP  vychází sedm tematických celků:

1. Broučku,beruško,najdi si své místečko -  téma:        Pojď si hrát
                                                                                           
 Moji kamarádi
                                                                                            Klíček do pohádky
                                                                                           Brouček stavitelem

2. Babiččina zahrádka -  téma:    Čas vůně jablíček                           
                                                       Zahradníkovo rozpočitadlo
                                                          Kdo tu žije                                                 

3.Podzim se skřítky-  téma: -   Podzimní čarování
                                                   Co umí vítr a déšť   
                                                   Polámal se mraveneček 
                                                           
 4.Co schoval sníh -  téma:      Než zvoneček zacinká                                 

                                                   Pohádky pod sněhem

                                                    Doba sněhová     

                                                                                             

5.K jaru klíč  –  téma:            Jaro s krtkem                                           

                                                                                                                            

6.Malý zahradník  - téma:   Jaro v trávě
                                              Kytička pro maminku

                                              Naše  Země 
                                                               

7.Cesta do světa -  téma: Děti máme svátek                          

                                          Děti, pozor červená                              

                                           Hurá, prázdniny  

Témata jsou podrobně rozpracována v třídních programech s dílčími cíli a navrhovanými činnostmi.Vycházíme ze základních kompetencí:


     1.kompetence k učení                          4.kompetence sociální a personální     
     2.kompetence k řešení problémů         5.kompetence činnostní a občanské

     3.kompetence komunikativní

 

Nadstandartní aktivity -  Plavecká škola, Logopedická prevence,Sporťáček, projekt Malý zahradník                               

 

Školní vzdělávací program byl vytvořen na základě  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a podmínek školy, je to dokument veřejný a je k nahlédnutí ve vstupní hale naší školy.