ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

01.09.2016 00:00

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ                              

 

Náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání jsme nazvali    VESELÁ ZAHRÁDKA 
 Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání   a  jde nám o všestranný rozvoj dítěte, spokojenost dětí a rodičů.

Jeho variabilita podporuje tvořivost pedagogů, je určen pro všechny věkové skupiny dětí naší mateřské školy.
 Využívá metody situačního a prožitkového učení,zohledňuje potřeby dětí a zpětně reaguje na systematické vyhodnocování práce s dětmi,
 zařazujeme prvky environmentálního vzdělávání.
Vedeme děti k plnění klíčových kompetencí během celého dne, ve všech činnostech a situacích.
 Stavíme na přímých zážitcích dětí, na vyváženosti spontánních  i   řízených aktivit, ve skupině nebo individuálně
.Vedeme děti k poznání   všech oblastí života dospělých lidí a přibližujeme je hravou formou v podmínkách naší školy.

Vzdělávací program je rozdělen na tematické celky

  

ŠVP PV  VESELÁ ZAHRÁDKA jsme společně rozpracovali do oblastí, které se vzájemně prolínají, doplňují, navazují na seb
. Obsah vzdělávání je uspořádán do  tematických celků a témat . Počet témat je otevřený a mohou se plnit podle situace po celý  rok.
 Jejich časový prostor si určují učitelky v třídním programu.  

Podrobněji rozpracováváme cíle v oblasti řešení dopravních situací,bezpečnosti silničního provozu a v prevenci sociálně patologických jevů

 Z našeho  ŠVP  vychází sedm tematických celků:

1. Broučku,beruško,najdi si své místečko -  téma:        Pojď si hrát
                                                                                            
 Moji kamarádi
  
                                                                                             Klíček do pohádky
                                                                                           Brouček stavitelem

2. Babiččina zahrádka -  téma:    Čas vůně jablíček                               

                                                                      Zahradníkovo rozpočitadlo
                                                                       Kdo tu žije                                                 

3.Barvínek a Spadlístek -  téma: -   Podzimní čarování
                                                                          Co umí vítr a déšť   
                                                                          Polámal se mraveneček 
                                                           
 4.Co schoval sníh -  téma:      Než zvoneček zacinká                                 

                                                             Pohádky pod sněhem

                                                             Doba sněhová     

                                                              Masopustní veselí  
                                                              

5.K jaru klíč  –  téma:            Jaro s krtkem                                           

                                                                                                                            

6.Malý zahradník  - téma:   Jaro v trávě
                                                 Kytička pro maminku

                                                    Naše  Země 
                                                               

7.Cesta do světa -  téma:       Děti máme svátek                          

                                    Děti, pozor červená                              

                                    Hurá, prázdniny  

Témata jsou podrobně rozpracována v třídních programech s dílčími cíli a navrhovanými činnostmi.Vycházíme ze základních kompetencí:


     1.kompetence k učení                          4.kompetence sociální a personální     
     2.kompetence k řešení problémů         5.kompetence činnostní a občanské

     3.kompetence komunikativní

 

Nadstandartní aktivity - Angličtina hravou formou, Pískání s flétničkou, Plavecká škola, Logopedická prevence,Sportovní školička                                 

 

Školní vzdělávací program byl vytvořen na základě  Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a podmínek školy, je to dokument veřejný a je k nahlédnutí ve vstupní hale naší školy.