SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

09.06.2019 19:47

V ÚTERÝ 11.6. SE KONÁ SCHŮZKA V 15,00 HODIN V BUDOVĚ ŠKOLY-
seznámení se Školním řádem, provozem školy,vzdělávací plány,
předání formulářů k vyplnění.