PLAVECKÁ ŠKOLA

28.04.2022 11:10

PLAVECKÁ ŠKOLA

OD 6.5. 2022 ZAČÍNÁ DĚTEM VE TŘÍDĚ VČELIČEK PLAVECKÁ ŠKOLA
V TĚCHTO TERMÍNECH:

PÁ: 10:35-11:20 6.5./13.5./20.5./27.5./3.6./10.6./17.6./24.6.      2022                                             

PO: 10:35-11:20
13.6./20.6. 2022
 
DĚTI SI V TENTO DEN PŘINESOU BATOH S RUČNÍKEM A PLAVKY + IGELITOVÁ TAŠKA NA MOKRÉ VĚCI

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Úhrada 500,- Kč do 31. května p. učitelkám na třídě
Zamešká-li dítě 1 nebo 2 lekce, je účtována plná cena.
Zamešká-li více jak 2 lekce /delší nemoc, úraz/ bude mu po předložení lékařského potvrzení při vyúčtování vrácena úhrada za zameškanou část plaveckého výcviku v poměrné výši a připočtena cena 2 lekcí