PLATBA ZA MŠ ZA MĚSÍC KVĚTEN

18.05.2020 18:37

Platba za měsíc květen je stanovena z důvodu uzavření školy do 17.5.2020 na poloviční výši = 200,-Kč

+ stravné za odebranou stravu.
Prosíme opět o bezhotovostní platbu na náš účet - 1163808359/0800,
                                                                         děkujeme, Kočová