PLATBA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ ZA ČERVEN

01.07.2020 13:40

RODIČE, ČÁSTKU ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ ZA MĚSÍC ČERVEN
UHRAĎTE NA ÚČET ŠKOLY   - 
1163808369/0800
VARIABILNÍ SYMBOL 062020
                                                              Děkujeme