01.09.2017 00:00

PLÁN AKCÍ 2017/2018

 

 1/ Plán akcí MŠ                                                                                                                                                                           

Září 

Začínáme s pohádkou – divadlo “Mlsná opička“                          

Návštěva výstavy drobného hospodářského zvířectva               
Jičín – město pohádky                                                      
Schůzka s rodiči třídy Včeliček                                                                                                                         

Ovocný týden                                                                               

Říjen

Divadlo “ Zvířátka a loupežníci“                                                                   

Vycházka na delší trasu – les                                                          

Sportovní školička                                                                       

Listopad 
Divadlo Drak  - pohádka "Medová královna" 
beseda v knihovně                                          

Podzimní slavnost – Podzimníčci                                                 

Pouštění draka      
Fotogafování                                                                            

Prosinec

Čertí rej,      Zdobení stromečku na náměstí                                                                                     
Divadlo                                                         

Vánoční návštěva dětí v Domě pečovatelské služby                  
Vánoční besídka pro rodiče                                                       

Vánoční dílna s rodiči                                                                               

Leden                                        
Účast na výtvarných soutěžích                                                       

Pohádka “Tučňáci”                                                                 
Halová olympiáda                                                                           

 

Únor                    

Dětský karneval                                                                                          

Bobování „ U tří slunců“                                                              

Soutěž ve stavění sněhuláků                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                         

Březen                                                                

Jarní výlet do přírody                                                                   

Divadlo                                                   
Účast v projektu „Malý zahradník“                                              
                                                  

Duben

Návštěva l. třídy ZŠ, zápis do ZŠ                                                                 

Výstava velikonoční výzdoby                                                    

Velikonoční dílna s rodiči                                                          

Rej čarodějnic – táborák                                                              

Den Země „ Sluníčkový den“,“Den vody“,“Den stromů“          


Květen                

Školní výlet                                                                                                     

Návštěva domu pečovatelské služby  ke dni matek                                           

Hledání pokladu /vycházka k řece/                                             

Informativní schůzka pro nové rodiče                                        

Návštěva statku                                                                           

Výlet do okolí Hořic /rozhledna/   

červen                                                                   

Oslava MDD – soutěže ,pirátská výprava,ap.                             
Pvní dílny v ZUŠ Melodie – keramika,hudební                 

Tematické rozloučení s předškoláky  
  - odpolední program, spaní v MŠ                                              

Umístění tabla předškoláků – výloha na náměstí                       

Letní „Olympiáda“                                                                       

 

Dle dohody návštěva v zaměstnání rodičů  /trubičky,keramika,ozdoby,…/,

Vítání občánků na radnici

 


—————

Zpět