PLÁN AKCÍ 2022-23

31.08.2022 20:08

1/ Plán akcí MŠ

Září

Začínáme s pohádkou – divadlo “Tygřík Péťa“
Schůzka s rodiči třídy Včeliček

Návštěva výstavy drobného hospodářského zvířectva
Divadlo Ky,ky,ry,ký s Knihadýlkem

Ovocný týden
Logopedická prevence-beseda s p. Jankovskou


Říjen

ZOO-výprava za tučňáky
Poznávací výprava do lesa

Divadlo-Krejčík Honza

Sporťáček

Fotografování v MŠ
 

Listopad

Podzimní slavnost – Podzimníčci +zazimování zahrady
Setkání se školáky v parku

Divadlo Červené klubíčko s Knihadýlkem

Prosinec

Čertí rej

Plavecká škola 1.skupina
Divadlo O dvanácti měsíčkách
Vánoční tvoření s písničkou

Návštěva l. třídy ZŠ

Zdobení stromečku v MŠ
Projekt Moje pohádková knížka
 

Leden

Účast na výtvarných soutěžích

Zimní olympiáda

Polaris-sférické kino
 

Únor

Dětský karneval

Bobování „U tří slunců“

Soutěž ve stavění sněhuláků

Divadlo Drak


Březen

Návštěva v Městské knihovně

Jarní výlet do přírody

Divadlo „Ferda mravenec“

Účast v projektu „Malý zahradník“
 

Duben

Návštěva l. třídy ZŠ

Velikonoční dílna s rodiči

Rej čarodějnic – táborák

Den Země „Sluníčkový den, Den vody, Den stromů“
- akce Zahrada

Příprava na zápis do ZŠ

Výlet do okolí Hořic /rozhledna, Věž samostatnosti, /

Divadlo Tajemná zahrada“

Květen

Školní výlet

Dárky s básničkou ke Dni matek

Návštěva statku

Vystoupení dětí ZUŠ

Plavecká škola 2. skupina
 

Červen

Oslava MDD – soutěže, pirátská výprava, apod.

Pracovní dílny v ZUŠ Melodie – keramika, hudební

Tematické rozloučení s předškoláky

Umístění tabla předškoláků – výloha na náměstí

Letní „Olympiáda“

Informativní schůzka pro nové rodiče

 

Dle dohody návštěva v zaměstnání rodičů /trubičky, keramika, ozdoby, …/,AKCE SE MOHOU MĚNIT NEBO BÝT ZRUŠENY PODLE VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ.