OTEVŘENÍ MŠ

07.04.2021 18:15

Od pondělí 12.dubna 2021 bude zahájen provoz MŠ pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním a pro děti vybraných profesí,
a to v případě, že náš okres nebude vyhodnocen jako rizikový.
priloha_892560203_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._.pdf (326,3 kB)

Děti budou rozděleny do obou tříd do maximálního počtu 15 dětí /seznam zveřejněn u vchodu/.
Do budovy vstupuje s dítětem pouze jeden zákonný zástupce bez příznaků nemoci a se zakrytím dýchacích cest respirátorem. 
priloha_892560203_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx.pdf (263,4 kB)
priloha_892560203_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150.pdf (353,9 kB)

Každé pondělí a čtvrtek proběhne testování dětí za přítomnosti zákonného zástupce, počítejte s 15 minutovým intervalem, kdy budete čekat na výsledek testu.
Prosíme o včasný příchod, aby se nehromadily děti před osmou hodinou, jinak budete muset čekat před budovou.
U testování bude asistovat paní školnice - v hale si rodič provede výtěr z nosu dítěte a vyčká na výsledek
priloha_892560203_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021.pdf (300,5 kB)
priloha_892560203_0_testovani diagram.pdf (220 kB)
testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Dotazy zasílejte na e-mail školy - mspodlipou@horice.org nebo SMS zprávou na tel. číslo 728166757.
Dodržujte všechna bezpečnostní opatření vydaná k 1.9.2021.