INFORMACE O NAŠÍ ŠKOLE

04.04.2022 00:00

 

Informace o nás                                          

Jsme mateřská škola -  Pod Lipou, se sídlem v Hořicích, zřizovatelem je město Hořice. Budova naší školy je v městském sídlišti blízko centra.postavená v roce 1979. Prostory jsou  zde světlé, slunné, prostorné, byly projektovány výhradně pro potřeby dětí - po stránce pedagogické, zdravotní, hygienické i estetické. Okolo budovy je prostorná zahrada s průlezkami,trampolínou,houpačkami, pískovišti, domečky,dopravním hřištěm,.. k celoročnímu využití.

Jsme dvoutřídní mateřská škola,rodinného typu - děti z obou tříd se dobře znají,mají mezi sebou pěkné vztahy, společně prožívají všechny aktivity, vzájemně si pomáhají. V 1. třídě SLUNÍČKA jsou děti 3 - 5 leté, ve 2. třídě VČELIČEK 5 - 7 leté. V každé třídě máme 26 dětí.
 

V přízemí budovy je kuchyň a jídelna, kde obědvají obě třídy,kancelář vedoucí kuchyně,hala a sklady.V patrech jsou umístěny třídy a herny, které slouží i k odpolednímu odpočinku, umývárny, šatny, kabinety, ředitelna.

Připravujeme dětem vhodnou skladbu jídelníčku s prvky zdravé výživy,ke každému jídlu dostatek ovoce a zeleniny,po celý den je zajištěn pitný režim.

 

 
  

 

 Dětem se věnují 4 paní učitelky:            2 paní kuchařky,školnice a p. uklízečka:

 ředitelka          Jitka Kočová                              Alice Žabokrtská

 učitelky           Věra Blažková                            Ivana Šubrtová

                        Lenka Palmová                           Jitka Elcnerová

                        Jindřiška Rychetníková               Irena Karešová

 

Provoz mateřské školy je od   6,15 - 16,15  hodin.                                                                                                                                 

Děti jsou přijímány do mateřské školy v době zápisu  / začátkem května/ na základě přihlášky/. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií do třiceti dnů od podání přihlášky.