Hlášení při výskytu onemocnění Covid-19 v rodině

07.02.2021 09:42

Pokud máte potvrzený pozitivní test na Covid 19 u zákonných zástupců nebo sourozenců dítěte, a dítě v době pravděpodobné nákazy člena rodiny bylo přítomno v MŠ, nahlaste tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy na číslo -728166757.
Musí být vyloučena možnost přenosu na ostatní děti nebo zaměstnance školy co nejdříve /posouzení lékaře, hygienickou stanicí/ 
                                           Děkuji, Kočová