11.07.2013 17:33

CO DĚLÁM CELÝ DEN

MŮJ DEN V MŠ                                        

  Ráno přijdu do mateřské školy, přivítám se s paní učitelkou a s kamarády. Ti už na mě čekají se zajímavou hrou v některém z koutků, které jsou k tomu vybaveny -  Na kuchaře, Na lékaře, Na rodinu, Na malíře, Na divadlo, Na stavbaře, Na řidiče,..... 

 Rádi posloucháme písničky, hrajeme hry, cvičíme, tancujeme.Mezitím si stihneme dát dobrou svačinu, napít se můžeme kdykoli během dne. Paní učitelka má pro nás každý týden připravenou nabídku činností na některé z témat - Jak se rodí jaro, Co umí vítr a déšť,Hádej, čím jsem, Jaro v trávě, .......Poznáváme nové věci, jevy, děláme pokusy, hrajeme si s obrázky, pozorujeme a objevujeme vše v přírodě a v prostředí okolo nás.

Navštěvujeme divadla, výstavy, připravujeme si zajímavé a slavnostní dny ve školce - Čertí rej, besídky, karneval,.., jezdíme na výlety.Ke hrám využíváme naši zahradu s pískovišti, průlezkami, hřištěm na basketbal,fotbal. Rádi jezdíme na koloběžkách a tříkolkách na dopravním hřišti. Pak se umyjeme a jdeme do naší jídelny, kde nám paní kuchařky připravily oběd.To už jsme hodně unavení, převléknem se do pyžamka, paní učitelka nám přečte pohádku a my si odpočineme. Odpoledne si po svačině dokončíme, co jsme ráno nestihli,ještě si pohrajeme a už je tu pro nás maminka. Uklidím si hračky a  rozloučím se   -  tak ahoj zase zítra !!           

                                              

—————

Zpět