Vítáme děti zpátky v MŠ

Děti v MŠ přivítá pohádka O třech přadlenách od paní Vlčkové.