Plán akcí 2022/2023

Září
Začínáme s pohádkou – divadlo “Tygřík Péťa“
Schůzka s rodiči třídy Včeliček
Návštěva výstavy drobného hospodářského zvířectva
Divadlo Ky,ky,ry,ký s Knihadýlkem
Ovocný týden
Logopedická prevence-beseda s p. Jankovskou

Říjen
ZOO-výprava za tučňáky
Poznávací výprava do lesa
Divadlo-Krejčík Honza
Sporťáček
Fotografování v MŠ

Listopad
Podzimní slavnost – Podzimníčci +zazimování zahrady
Setkání se školáky v parku
Divadlo Červené klubíčko s Knihadýlkem

Prosinec
Čertí rej
Plavecká škola 1.skupina
Divadlo O dvanácti měsíčkách
Vánoční tvoření s písničkou
Návštěva l. třídy ZŠ
Zdobení stromečku v MŠ
Projekt Moje pohádková knížka

Leden
Účast na výtvarných soutěžích
Zimní olympiáda
Polaris-sférické kino

Únor
Dětský karneval
Bobování „U tří slunců“
Soutěž ve stavění sněhuláků
Divadlo Drak

Březen
Návštěva v Městské knihovně
Jarní výlet do přírody
Divadlo „Ferda mravenec“
Účast v projektu „Malý zahradník“

Duben
Návštěva l. třídy ZŠ
Velikonoční dílna s rodiči
Rej čarodějnic – táborák
Den Země „Sluníčkový den, Den vody, Den stromů“

  • akce Zahrada
    Příprava na zápis do ZŠ
    Výlet do okolí Hořic /rozhledna, Věž samostatnosti, /
    Divadlo Tajemná zahrada“

Květen
Školní výlet
Dárky s básničkou ke Dni matek
Návštěva statku
Vystoupení dětí ZUŠ
Plavecká škola 2. skupina

Červen
Oslava MDD – soutěže, pirátská výprava, apod.
Pracovní dílny v ZUŠ Melodie – keramika, hudební
Tematické rozloučení s předškoláky
Umístění tabla předškoláků – výloha na náměstí
Letní „Olympiáda“
Informativní schůzka pro nové rodiče

Dle dohody návštěva v zaměstnání rodičů /trubičky, keramika, ozdoby, …/,

AKCE SE MOHOU MĚNIT NEBO BÝT ZRUŠENY PODLE VÝVOJE EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ.